2007-2011 yılları arasında aktif olan Etni-ka grubu bağlama sanatçısı Sinan Ayyıldız’ın müzikteki farklı sesleri, farklı coğrafyalardaki farklı telli sazların bir sentezini araması ve kendi çalma tekniğindeki özgünlüğü harmanlayıp bulduğu, iki gövdeden oluşan ASLAN SAZI ile kaval sanatçısı Serdar Deli’nin kaval sazının farklı ülkelerdeki yorumunun Türkiye’de bıraktığı melodik etkileşimleri araştırması sırasında tanışmaları sonucunda kuruldu. Grubun diğer üyeleri Gitar ailesinde Özgür Şahin, Bas Gitarda Ferruh Bonabian (Bir dönem Ersan Ergun) ve vurmalı çalgılarda Ümit Kartal’dır.

Repertuarında ki başta Anadolu ve Anadolu’ya komşu coğrafyaların yıllar içine süregelen etkileşimlerini anlatan eserler olmak üzere bir çok dünya ülkesinden geleneksel eserleri kendi süzgeçlerinde harmanlayıp oluşturdukları yeni sound ile birleştirdikleri Sureyya (İran -Azerbaycan), Popuri (Gürcistan), Gankino Horo (Bulgaristan) Macar Dansı (Macaristan-(Brahms)) , Laçin (Azerbaycan), Patuvanje (Makedonya), Güzel Selanik (Yunanistan) gibi bir çok ezgi, notaların kardeşliğine bir kez daha ve güçlü bir vurgu yapmaktadır.

Etni-ka  etnik öğelerden beslenen ama kaotik ve birbirini tekrarlamayan doğaçlamalar ile süslenmiş yorumları ile sahnede izleyiciye farklı bir deneyim sunmaktadır. Gruptaki her bir sanatçı kendi sazını kendine özgü yorumu ile çalıp o parçanın ait olduğu coğrafyadan alıp tamamen farklı yerlere taşıyor. Örneğin Kazakistan’dan geleneksel  bir ezgi grubun süzgecinde bir İrlanda ezgisi ile bağlanıp, Tokat’ta  başlayan başka bir ezgi Selanik’te bitebiliyor. Grup böylelikle müziğin formları ve kültürel müziğin etkileşiminin örneklerini somut bir şekilde veriyor.

Grup Sinan Ayyıldız’ın müzik yönetmenliğinde çıkardığı ilk albümü Pangea’yı 2009 yılında piyasaya sürüldü.