Bağlama gitarist ve mandolincilere açık olan bu çalıştayda tel üzerinde el ile temiz ses üretme teknikleri ve bağlamaya özgü uygulanan teknikler hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, Tampereman düzende farklı ritmik kalıplarla yazılmış örnekler üzerinde çalışılacaktır.